FAQ


Hvad skal jeg overveje inden jeg investerer i Agillic A/S?

Det er vigtigt, at du som kommende investor forstår risikoen ved at investere i Agillic A/S. Vi opfordrer derfor at du læser Agillic A/S’s Virksomhedsbeskrivelse – særligt afsnittet omkring risiko.

Hvor mange aktier kan jeg tegne?

Minimumstegningen er 100 nye aktier af DKK 38 per styk, som svarer til DKK 3.800.

Du kan afgive tegningsordre på så mange aktier du ønsker. Såfremt de samlede tegningsordrer ved udbuddet overstiger antallet af Nye aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter følgende principper:

 • Alle forhåndstegnede aktier tildeles investorerne, eftersom aktierne er forhåndsallokeret.
 • Investorer, der lægger tegningsordrer til og med 300.000 kr., får tildelt alle aktier om muligt. Ellers foretages der en matematisk reduktion.
 • Investorer, der lægger tegningsordrer over 300.000 kr., får tildelt alle aktier om muligt. Ellers foretages der en reduktion baseret på selskabets individuelle vurdering af investor.

Selskabet vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at skabe det bedst mulige fundament for likviditet i aktierne og sikre selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvor blandt andet kriterier som investortype og spredning af aktiekapital vil blive anvendt. I tilfælde af overtegning, dvs. hvis der afgives ordrer på flere qktier, end der udbydes, kan selskabet beslutte at lukke udbuddet helt eller delvist inden udløbet af tegningsfristen, hvilket vil blive meddelt via selskabets hjemmeside og via meddelelse til markedet.

Er tegningsordren bindende?

Afgivne tegningsordrer er bindende for investor, men investor vil kun blive tildelt aktier, såfremt udbuddet gennemføres, og tegningsordren accepteres af selskabet.

Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil tegne aktier?

Der er to muligheder for at tegne aktier i Agillic A/S.

De nye aktier kan tegnes via indlevering af tegningsblanketten til dit eget kontoførende pengeinstitut eller ved at afgive en elektronisk tegningsordre via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk)

 

Tegning via indlevering af tegningsblanket

Ønsker du at tegne aktier ved at indlevere tegningsblanket til dit eget kontoførende pengeinstitut, skal du gøre følgende:

 1. Udfylde tegningsblanket som kan hentes her og som også findes i Virksomhedsbeskrivelsen.
 2. Indlever den udfyldte blanket til dit eget pengeinstitut eller til Agillic A/S. Ønsker du at indlevere den til Agillic A/S skal du sende den til e-mail: investor@agillic.com.
 3. Uanset om du indleverer den til dit eget pengeinstitut eller til Agillic A/S, skal dette ske i så god tid, at tegningsblanketten kan videregives til Danske Bank A/S, således at denne er Danske Bank A/S i hænde senest den 16. marts kl. 23.59 eller til tidspunktet for lukning af udbuddet, såfremt dette måtte ske tidligere. Der kan kun gyldigt indleveres én tegningsblanket per VP-depot. Udbuddet kan tidligst lukkes den 12. marts 2018 kl. 23:59

Spørgsmål i forbindelse med indlevering af tegningsblanket til dit eget pengeinstitut skal rettes direkte til pengeinstituttet.

Spørgsmål i forbindelse med indlevering af tegningsblanket til Agillic A/S kan rettes direkte til Agillic A/S på tlf.: 32 63 08 00 eller  e-mail: investor@agillic.com eller til selskabets certified advisor Tofte & Company ApS, tlf.: 26 73 21 61, e-mail: thomas.tofte@toftecompany.com

Tegning via Nordnet AB’s danske hjemmeside

Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter, at du som investor er oprettet som kunde hos Nordnet AB, og foregår via Nordnet AB’s hjemmeside. Kunder hos Nordnet AB kan registrere sig til tegning af aktier via Nordnet ABs hjemmeside frem til den 16. marts 2018 kl. 23:59 eller til tidspunktet for lukning af udbuddet, såfremt dette sker tidligere. Såfremt du allerede er oprettet som kunde hos Nordnet AB og ønsker at tegne aktier, skal du gøre følgende:

 1. Logge ind på Nordnet ABs hjemmeside
 2. Vælge menupunktet Depot og vælge Børsnoteringer under sektionen Corporate Actions.
 3. Her kan du klikke på link til selskabets udbud, hvorfra Virksomhedsbeskrivelsen kan downloades, og her kan du samtidig angive det ønskede antal aktier, som du ønsker at tegne, ved at trykke på knappen ”Svar”.

Såfremt du ikke allerede er oprettet som kunde hos Nordnet AB, og ønsker at tegne aktier, skal du gøre følgende:

 1. Opret dig som kunde på Nordnet ABs hjemmeside med kundekonto og tilhørende depot.
 2. Herefter følger du proceduren, som beskrevet ovenfor.

 

Mere information om tegningsproceduren gennem Nordnet AB er tilgængelig på www.nordnet.dk.

Det er vigtigt, at du, såfremt du afgiver ordrer via Nordnet, har likviditet på depotet fra den 16. marts 2018 kl. 23:59 eller på tidspunktet for lukningen af udbuddet, såfremt dette sker tidligere og frem til afregningsdatoen, som forventes at være den 21. marts 2018 eller tilsvarende fremrykkede dato, såfremt udbuddet lukkes tidligere. I tilfælde af manglende likviditet kan du risikere at miste retten til tildeling af aktier.

Hvis du har ansøgt via Nordnet ABs hjemmeside, får du besked om tildelingen, ved at de tegnede aktier lægges ind på det angivne depot, hvilket forventes at ske omkring kl. 16:00 den 21. marts 2018.

Hvad er formålet med udbuddet?

Formålet med udbuddet er at opnå et nettoprovenu, som kan styrke selskabets kapitalgrundlag og dermed understøtte selskabets strategi. Agillic A/S er blandt de ledende selskaber inden for marketing automation i Norden. Den position skal provenuet på op til 37 mio. kr. fra børsnoteringen udvikle og intensivere. Vi har brug for kapital til at ekspandere, så vi fortsat kan være de bedste til at udvikle personaliserede løsninger, der rammer dér, hvor forbrugerne er – på mobilen, laptoppen, app’en, de sociale medier, den fysiske butik eller det klassiske brev.

Derudover vurderer ledelsen, at en optagelse på Nasdaq First North Denmark vil medføre en positiv eksponering af selskabet som inkluderer offentlig og kommerciel synlighed over for nuværende og potentielle kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører.

Hvor mange penge rejser selskabet?

Udbuddet omfatter mellem 973.684 stk. og 850.000 stk. aktier, svarende til mellem 37 mio. kr. og 32,3 mio. kr. i bruttoprovenu.

Hvad koster en aktie?

De nye aktier, som udbydes, bliver udbudt til en fast kurs på 38 kr. per aktie. Udbudskursen er blevet fastsat af selskabets bestyrelse efter rådgivning fra eksterne rådgivere.

Har jeg ret til udbytte?

De nye aktier giver ret til fuldt udbytte, herunder eventuelt udbytte, der besluttes efter registrering hos Erhvervsstyrelsen af udstedelsen af de nye aktier.

Selskabet har indtil nu ikke udbetalt udbytte. Bestyrelsen anser selskabet for at være i en udviklingsfase og har derfor ikke intentioner om at udbetale udbytte det kommende år. I stedet vil selskabet geninvestere eventuelt overskud fra driften i vækst og investeringsaktiviteter. På længere sigt vil bestyrelsen løbende tage stilling til selskabets udbyttepolitik og vurdere, hvilken udbyttepolitik der skaber størst værdi for aktionærerne. Alle nye aktier og eksisterende Aktier har samme rettigheder. Dette gælder også i forhold til retten til at modtage udbytte. Selskabet må i henhold til aftale ikke udlodde udbytte uden skriftlig accept fra Vækstfonden og Danske Bank A/S. Udbytte kan være skattepligtigt.

Kan jeg bruge mit pensionsdepot?

Ja, ønsker du at anvende pensionsmidler, skal du tegne aktier som beskrevet i punktet ” hvad gør jeg hvis jeg gerne vil tegne aktier” via indlevering af tegningsblanket eller via tegning via Nordnet AB på depot tilknyttet dit pensionsdepot.

Kan jeg tegne aktier til mine børn?

Ja, du kan godt tegne aktier til dine børn. I så fald skal der udfyldes separate tegningsblanketter pr. barn (pr. depot) eller åbnes depoter via Nordnet AB. Det er vigtigt, at du forstår risikoen ved at investere i Agillic A/S. Vi opfordrer derfor at man læser Agillic A/S’s Virksomhedsbeskrivelse – særligt afsnittet omkring risiko.

Hvad er tidslinjen frem til første handelsdag?

 

Udbudsperioden starter 5. marts 2018 kl. 00:01
Tidligst lukning af udbuddet 12. marts 2018 kl. 23:59
Udbudsperioden udløber 16. marts 2018 kl. 23:59
Offentliggørelse af resultatet af udbuddet og antallet af udbudte aktier 19. marts 2018
Udbuddet gennemføres og de udbudte aktier afregnes i midlertidig ISIN DK0060955938 21. marts 2018
Aktiekapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen 21. marts 2018
Første handelsdag for de nye aktier i den permanente ISIN DK0060955854 på Nasdaq First North Denmark 22. marts 2018
Ombytning af den midlertidige ISIN til den permanente ISIN sker med kørselsdato i VP (den midlertidige ISIN vil alene blive registreret i VP Securities A/S til brug for tegning, og at den ikke er søgt optaget til handel) 23. marts 2018

Har jeg tabt mine penge hvis udbuddet ikke gennemføres?

Nej, Indbetaling sker først samtidig med levering af den midlertidige fondskode. Hvis udbuddet annulleres har du slet ikke indbetalt penge.

Hvor finder jeg mit depotnummer?

Det kan du få oplyst hos din bank eller hos Nordnet AB. Hvis du ikke allerede har et depot kan de lave et til dig.

Hvilke midler kan benyttes til investering?

Frie midler, pensionsmidler, selskabsmidler og virksomhedsordninger kan benyttes.

Skal jeg skifte bank?

Nej, du kan beholde din nuværende bank.

Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål der ikke blev besvaret i det ovenstående, er du velkommen til at sende os en e-mail på investor@agillic.com